ആർച്ചറി ലോകകപ്പിൽ മൂന്നു സ്വർണ മെഡൽ നേട്ടവുമായി ദീപിക കുമാരി, മികസഡിൽ നേട്ടം ഭർത്താവിനൊപ്പം

20210627 203303

ആർച്ചറി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച നേട്ടം സമ്മാനിച്ചു ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ആയ ദീപിക കുമാരി. പാരീസിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ റികർവ് ഇനത്തിൽ ആണ് ദീപികയുടെ ചരിത്ര നേട്ടം. വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തിന് ഒപ്പം വനിതാ വിഭാഗം, മിക്സഡ് വിഭാഗം എന്നിവയിലും ദീപിക സ്വർണ നേട്ടം കയ്യിലാക്കി. റികർവ് ഇനത്തിൽ വനിത ടീമിനത്തിൽ ദീപികയും കൊമോളിക ബാരി, അങ്കിത ഭട്ടക് എന്നിവർ അടങ്ങിയ ടീമാണ് 5-1 നു മെക്സിക്കോയെ മറികടന്നു സ്വർണമെഡൽ നേടിയത്.

ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന മിക്സഡ് ഇനത്തിൽ വരുന്ന ജൂൺ 30 തിനു ആദ്യ വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ദീപികയും ഭർത്താവ് അതനു ദാസും നെതർലന്റിസിനെ മറികടന്നു സ്വർണമെഡൽ നേടിയിരുന്നു. 0-2 നു പിറകിൽ നിന്ന ശേഷം ആണ് ഡച്ചുകാർക്ക് എതിരെ 5-3 നു ഇന്ത്യൻ ദമ്പതിമാരുടെ തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടായത്. തുടർനാണ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ റഷ്യൻ അമേരിക്കൻ അമ്പഴ്‌ത്തുകാരെ മറികടന്നു ദീപിക സ്വർണ മെഡൽ നേടിയത്. ഇതോടെ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ആയും ദീപിക മാറി. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ് ദീപിക കുമാരി.