ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ബോൾട്ട് കളിക്കില്ല

വര്‍ക്ക്ലോഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയുള്ള രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ട് കളിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് ന്യൂസിലാണ്ട്. താരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പരിശീലനം മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ലഭിച്ചില്ലെന്നതാണ് ന്യൂസിലാണ്ട് പറയുന്നത്.

ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ താരം കളിച്ചിരുന്നില്ല. തന്റെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരം ഭാര്യയോടൊപ്പമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത്. താരം ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനം നടത്തുമെങ്കിലും മത്സരത്തിനിറങ്ങില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്.