വൃദ്ധിമന്‍ സാഹ ത്രിപുരയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുവാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു, മെന്റര്‍ റോളും ആവശ്യപ്പെടും

ത്രിപുരയ്ക്ക് വേണ്ടി മെന്ററായും കളിക്കാരനായും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കുവാന്‍ വൃദ്ധിമന്‍ സാഹ ശ്രമിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ത്രിപുരയിലെ അപെക്സ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ച പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നാണ് അറിയുവാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

ക്രിക്കറ്റ് അസോസ്സിയേഷന്‍ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് നോ ഒബ്ജക്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് താരം അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലഭിയ്ക്കുന്ന വിവരം. ബംഗാല്‍ അസോസ്സിയേഷനുമായി താരം തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം രഞ്ജിയിൽ കളിക്കുവാന്‍ താരം വിസ്സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

ബംഗാള്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസ്സിയേഷനിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ത്രിപുരയുമായുള്ള താരത്തിന്റെ സഹകരണം പൂര്‍ത്തിയാകുകയുള്ളഉവെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

Comments are closed.