മുല്‍ത്താന്‍ സുല്‍ത്താന്‍സിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി അവകാശങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി പിസിബി

പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ ശരിയായ വിധത്തില്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനു മുല്‍ത്താന്‍ സുല്‍ത്താന്‍സിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തില്‍ നിന്ന് സ്ച്ചോന്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടീസ് ബ്രോക്കര്‍ എല്‍എല്‍സി യുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ റദ്ദാക്കിയതായി ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. ബോര്‍ഡിനാണ് നിലവില്‍ ടീമിന്മേല്‍ അവകാശമെന്നതിനാല്‍ പുതിയ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉടമകള്‍ എത്തുന്നത് വരെ ടീമിന്റെ പ്ലേയര്‍ ‍ഡ്രാഫ്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്വവും ബോര്‍ഡ് തന്നെ വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും.

മുല്‍ത്താന്‍ സുല്‍ത്താന്‍സിന്റെ പേര് “ദി സിക്സ്ത് ടീം” എന്നാക്കി മാറ്റിയാവും ഡ്രാഫ്ടില്‍ ടീം പങ്കെടുക്കുക. പുതിയ ഉടമകള്‍ എത്തി ടീമിന്റെ നാമവും പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.