ശിക്ഷയായി ഇമോജി കിറ്റ്, അതിലും റെക്കോർഡിട്ട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഇഷാൻ കിഷൻ

- Advertisement -

രസകരമായ ഒരു റെക്കോർഡുമായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം ഇഷാൻ കിഷൻ. കളിക്കളത്തിന് പുറത്തും താരങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി ഇമോജി കിറ്റുകൾ എന്നൊരു ട്രഡിഷൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാതെയുള്ള താരങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെയായി രസകരമായ ശിക്ഷയായിരുന്നു ഇത്. ഇമോജി കിറ്റ് അണിഞ്ഞ താരങ്ങളുടെ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ശിക്ഷ.

രാഹുല്‍ ചഹാര്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്,അനുകൂല്‍ റോയ്, ഇഷന്‍ കിഷന്‍ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ എല്ലാം ഇ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി. എന്നാൽ അതിലും റെക്കോർഡിട്ട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഇഷാൻ കിഷൻ. തുടർച്ചയായ രണ്ടു സീസണുകളിൽ ഈ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആദ്യ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരമായി മാറി ഇഷാൻ കിഷൻ. ഇമോക്കി കിട്ടണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന താരത്തിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്.

Advertisement