കുറച്ചു നേരത്തെ ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങാൻ ആണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പരാഗ്

Newsroom

Picsart 23 03 29 20 01 45 852

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം റയാൻ പരാൻ താൻ ബാറ്റിംഗ് ഓർഡറിൽ കുറച്ചു കൂടി നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ നമ്പർ 4ൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറയും. പരാഗ് പറഞ്ഞു.

എങ്കിലും ടീമിന് എന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നും ഇത് ഒരു ടീം ഗെയിമാണ് എന്നും പരാഗ് പറഞ്ഞു. ടീമിനായി നല്ല സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നും പരാഗ് അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു

പരാഗ് 23 03 29 20 01 58 805

“കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഫിനിഷിംഗ് റോൾ ആണ് രാജസ്ഥാനിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഫിനിഷിംഗിൽ എന്റെ മാതൃക ഒരേയൊരു ആളാണ്, എം‌എസ് ധോണി. മറ്റാരും ഫിനിഷിംഗ് എന്ന ആർട്ടിൽ ധോണിയെ പോലെ പ്രാവീണ്യം നേടിയതായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.” പരാഗ് പറഞ്ഞു.