ഐപിഎൽ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം: ആമസോൺ പിന്മാറി

2023 മുതൽ അഞ്ചു സീസണിലേക്ക് ഐപിഎൽ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ ഉള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും ആമസോൺ പിന്മാറി. ലേല തുക അടങ്ങിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവസാന ദിവസവും ആമസോണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു നീക്കവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ബിസിസിഐയിലെ ഒരു മുതിർന്ന വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. ഇതോടെ നാല് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ ആയി നടക്കുന്ന ലേലത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷരുടെ എണ്ണം പത്തായി.

ഡിജിറ്റൽ – ടിവി രംഗങ്ങളിലെ ഭീമൻമാരായ സ്റ്റാർ ഡിസ്‌നി, സീ, സോണി കൂടെ റിലയൻസ് ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ള വയകോം 18 എന്നിവർ എല്ലാം തങ്ങളുടെ ബിഡ് സമർപ്പിച്ചു മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ടിവി, ഒട്ടിട്ടി, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സംപ്രേക്ഷണം എന്നിവക്ക് ഇത്തവണ വ്യത്യസ്ത അപേക്ഷകൾ നല്കണം.
റിലയൻസ് കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നതോടെ സ്റ്റാർ ഡിസ്‌നി അടക്കമുള്ള ഭീമന്മാർക്ക് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തെ ഐപിഎൽ സംപ്രേഷണാവകാശം നേടിയെടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാവില്ല.

ലേലത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ ഉള്ള കാരണം ആമസോൺ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.