“കോഹ്ലി ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാവരും വായടക്കും” – രവി ശാസ്ത്രി

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ വിരാട് കോഹ്ലി തന്റെ മികവിലേക്ക് തിരികെയെത്തും എന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. കോഹ്ലി എടുത്ത ഇടവേള അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് രവി ശാസ്ത്രി പറയുന്നു.

വലിയ കളിക്കാർ തക്കസമയത്ത് ഉണരും. അവർക്ക് ഒരു ഇടവേള ആവശ്യമാണ്; മാനസികമായ ഒരു ക്ഷീണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിൽ വരെ എത്തും. മോശം അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകാത്ത ഒരു കളിക്കാരൻ പോലും ഇല്ലം രവി ശാസ്ത്രി പറയുന്നു.

“കോഹ്ലി ഒരു ശാന്തമായ മനസ്സോടെ മടങ്ങിവരും, ആദ്യ ഗെയിമിൽ തന്നെ കോഹ്ലിക്ക് ഫിഫ്റ്റി നേടാൻ ആയ, ബാക്കിയുള്ളവർ വായ അടക്കും” രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു. മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് ചരിത്രമാണ്. പൊതു ജനം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറക്കും. ഒരു കളി നന്നായി കളിച്ചാൽ അവർ കോഹ്ലിക്ക് പിന്തുണയുമായി ഉണ്ടാകും എന്നും രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.