പുരുഷന്മാരുടെ ഏകദിന നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത മാച്ച് റഫറിയായി ജി.എസ് ലക്ഷ്മി

- Advertisement -

പുരുഷന്മാരുടെ ഏകദിന മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത മാച്ച് റഫറിയായി ഇന്ത്യക്കാരിയായ ജി.എസ്. ലക്ഷ്മി.  ഡിസംബർ 8ന് ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഐ.സി.സി പുരുഷക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ലീഗ് 2ലെ ഉദ്‌ഘാടന മത്സരത്തിലാണ് ജി.സ് ലക്ഷ്മി മാച്ച് റഫറിയാവുക.

നേരത്തെ ഐ.സി.സിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ മാച്ച് റഫറിമാരുടെ പാനൽ പട്ടികയിലേക്ക് ജി.എസ് ലക്ഷ്മി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2008-09 കാലഘട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തര വനിത ക്രിക്കറ്റിൽ മാച്ച് റഫറിയായാണ് ലക്ഷ്മി ആദ്യമായി മത്സരം നിയന്ത്രിച്ച് തുടങ്ങിയത്.  ഇതുവരെ മൂന്ന് വനിതാ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കും 16 പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങൾക്കും 7 വനിത ടി20 ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്മി മാച്ച് റഫറിയായി ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

Advertisement