ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഏറെ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് താരത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ

ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ മോശം ഫോമിന് കാരണം അദ്ദേഹം ഏറെ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് എന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. ഭുവി അസ്വസ്ഥനാണെന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അദ്ദേഹം അമിതമായി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അർത്ഥത്തിൽ, ഈ അടുത്ത് നടന്ന പരമ്പരകളിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു.

Bhuvneshwarkumar

വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരാളല്ല, അവൻ വളരെയധികം ജോലിഭാരം ഏൽക്കുന്ന ആളല്ല, അവൻ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കളിക്കുന്നു മറ്റൊരന്നിലും കളിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആണ്‌ . ആദ്യ കുറച്ച് ഗെയിമുകളിൽ ഫോമിൽ ആകുന്നത് അല്ലാതെ അതിനപ്പുറം മികവ് പുകർത്താൻ ഒരിക്കലും ഭുവനേശ്വറിന് ആകാറില്ല എന്നും മഞ്ജരേക്കർ പറയുന്നു‌