മാത്യു വെയിഡിന് പകരം അസ്ഹർ അലി വോർസ്റ്റർഷയറിൽ

കൗണ്ടി സീസണിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ മാത്യു വെയിഡിന് പകരം അസ്ഹർ അലിയെ ടീമിലെത്തിച്ച് വോർസ്റ്റർഷയര്‍. 2022 കൗണ്ടി സീസണിൽ മുഴുവൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം അസ്ഹർ അലി കളിക്കും. ഐപിഎൽ കളിക്കുവാനുള്ളതിനാലാണ് മാത്യു വെയിഡ് കൗണ്ടിയൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്.

താരത്തിനെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. പാക്കിസ്ഥാന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം 2010ൽ നടത്തിയ അസ്ഹര്‍ അലി 91 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിനായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 ശതകങ്ങളാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്.

മുമ്പ് സോമ‍ർസെറ്റിനായി മൂന്ന് സീസണുകളിൽ താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Comments are closed.