10,000 മീറ്റർ നടത്തത്തിൽ ചരിത്രം എഴുതി പ്രിയങ്ക ഗോസ്വാമി, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ വെള്ളി

അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം മെഡൽ.

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് മൂന്നാം മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു പ്രിയങ്ക ഗോസ്വാമി. വനിതകളുടെ 10,000 മീറ്റർ നടത്തത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം വെള്ളി മെഡൽ നേടുന്നത്. 26 കാരിയായ പ്രിയങ്ക 43:38:82 എന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ആണ് താരം നടത്തം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

20220806 174635

കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം ഏതാണ്ട് 7 മിനിറ്റിൽ അധികം കുറച്ചു ആണ് പ്രിയങ്ക 10,000 മീറ്റർ നടത്തം പൂർത്തിയാക്കിയത്. തന്റെ ആദ്യ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ തന്നെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയവും മെഡലും നേടി ചരിത്രം തന്നെയാണ് പ്രിയങ്ക കുറിച്ചത്. പുരുഷന്മാരിൽ 20 കിലോമീറ്റർ നടത്തത്തിൽ 2010 ൽ ഹർമീന്ദർ സിംഗ് മെഡൽ നേടിയ ശേഷം നടത്തത്തിൽ ഇന്ത്യ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ നേടുന്ന ആദ്യ മെഡൽ ആണ് ഇത്.