അഞ്ചു സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടം, കാർലോസ് ആൽക്കരസ് മുന്നോട്ട്

ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് കാർലോസ് ആൽകരസ് മുന്നോട്ട്. അഞ്ച് സെറ്റു നീണ്ട പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലാണ് ആൽബർട് റാമോസ് വിനോലസിനെ ആൽകരസ് വീഴ്ത്തിയത്‌‌. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. നാലാം സെറ്റിൽ മാച്ച് പോയിന്റ് വരെ എത്തിയ ശേഴമാണ് വിനോലസ് പരാജയപ്പെട്ടത്. 19കാര ആൽകരസ് ടെന്നീസ് ലോകത്ത് ഒരു അത്ഭുതമായി മാറും എന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവർ വെറുതെയല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ആൽകരസിന്റെ പ്രകടനം. 6-1, 6-7, 5-7, 7-6,6-4 എന്ന സ്കോറിനാണ് ആൽകരസ് വിജയിച്ചത്.