യൂ മുംബയെ തകർത്ത് ആദ്യ ജയവുമായി യുപി യോദ്ധ

പ്രോ കബഡിയിൽ ആദ്യ ജയവുമായി യൂപി യോദ്ധ. കരുത്തരായ യൂ മുംബയെ ആണ് യുപി യോദ്ധ തകർത്തത്. 27-23 എന്ന സ്കോറിനാണ് യുപി യോദ്ധ ജയിച്ചത്. യൂ മുംബയെക്ക്തിരായ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയമാണ് യുപി യോദ്ധാസ് നേടിയത്. ഒരു ക്ലോസ് എങ്കൗണ്ടറിലായിരുന്നു യൂപിയുടെ ജയം.

ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ 14-12 യുപിയുടെ ആധിപത്യം മത്സരത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ഇത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് പ്രോ കബഡിയുടെ ഏഴാം സീസണിൽ ഒരു പരാജയം യൂ മുംബ ഏറ്റു വാങ്ങുന്നത്.