കിരീടം നിലനിര്‍ത്തി മാന്നി പാക്വിയാവോ

ലാസ് വേഗാസില്‍ നടന്ന WBA ലോക വെള്‍ട്ടര്‍വെയിറ്റ് കിരീടപ്പോരാടത്തില്‍ വിജയം കുറിച്ച് കിരീടം നിലനിര്‍ത്തി മാന്നി് പാക്വിയാവോ. നാല്പതാം വയസ്സിലെത്തി നില്‍ക്കുന്ന മാന്നിയുടെ എഴുപതാം മത്സരത്തിലാണ് ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയത്. തന്നെക്കാളെ 11 വയസ്സ് പ്രായം കുറവുള്ള അമേരിക്കയുടെ അഡ്രിയാന്‍ ബ്രോണറെയാണ് പോയിന്റുകളുടെ ആനുകൂല്യത്തില്‍ മാന്നി കീഴടക്കിയത്.

117-111, 116-112, 116-112 എന്ന സ്കോറിനു മാന്നിയ്ക്ക് അനുകൂലമായാണ് ജഡ്ജുമാര്‍ മത്സരത്തിന്റെ വിധിയെഴുത്ത് നടത്തിയത്.