ഇംഗ്ലീഷ് താരത്തെ തകർത്തു നിഖാത് സറീൻ ബോക്സിങ് ഫൈനലിൽ

Screenshot 20220806 200806 01

വനിതകളുടെ 48-50 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി ഇന്ത്യയുടെ നിഖാത് സറീൻ. നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ കൂടിയായ സറീൻ ഇംഗ്ലീഷ് താരം സവന്ന ആൽഫിയ സ്റ്റബിലിയെ തകർത്തു ആണ് സറീൻ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്.

ജഡ്ജിമാർ എല്ലാവരും 5-0 ന്റെ വിജയം ആണ് ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് നൽകിയത്. ഇന്ത്യ സ്വർണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന താരം ഫൈനലിൽ വടക്കൻ അയർലന്റ് താരം കാർലി എം.സി നൗളിനെ ആണ് നേരിടുക. 48-50 കിലോഗ്രാമിൽ സ്വർണം നേടാൻ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത.