ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാൻ നാലാഴ്ച

ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം നാലാഴ്ച കൊണ്ട് എടുക്കും എന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തുന്നതിനെതിരെ പല രാജ്യങ്ങളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ജപ്പാൻ പറയുന്നത്.

ടോകിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്നും മറ്റു വഴികളാണ് ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി നോക്കുന്നത് എന്നും ഐ ഒ സി പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ബാച് പറഞ്ഞു. ഒളിമ്പിക്സ് നീട്ടിവെക്കുന്നത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും. അല്ലാതെ ഒളിമ്പിക്സ് ഉപേക്ഷിച്ചതു കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും അവസാനിക്കില്ല എന്നും തോമസ് ബാച് പറഞ്ഞു.