ഒളിംപിക്‌സ് സ്പോൺസർഷിപ്പ്, സാംസങ് കരാർ നീട്ടി

സൗത്ത് കൊറിയൻ ടെക് ഭീമൻമാരായ സാംസങ് ഒളിംപിക്‌സ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കരാർ പുതുക്കി. 2028 ഒളിംപിക്‌സ് വരെ സാംസങ് തന്നെയാവും ലോക കായിക മാമാങ്കത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർമാർ. ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിതീകരിച്ചു.

1998 മുതൽ ഒളിംപിക്സിന്റെ പ്രധാന സ്പോൺസർഷിപ്പ് സാംസങിനാണ്. 2028 ലോസ് അഞ്ചലസ് ഒളിംപിക്‌സ് വരെ ഈ ബന്ധം തുടരാൻ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 1998 സോൾ ഒളിംപിക്‌സുമായിട്ടും കമ്പനി സഹകരിച്ചിരുന്നു. സാംസങിനെ കൂടാതെ ഇന്റൽ, അലയൻസ് ഇൻഷുറൻസ്, കൊക്ക കോള അടക്കമുള്ള കമ്പനികളും ഒളിംപിക്‌സ് സ്പോൺസർമാരായി രംഗത്തുണ്ട്.