2032 ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യയും

- Advertisement -

2032ലെ ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കാനായി ഇന്തോനേഷ്യ ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ നൽകി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടത്തി വിജയിച്ചതാണ് ഒളിമ്പിക്സിന് അപേക്ഷ നൽകാൻ ഇന്തോനേഷ്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയും ഒപ്പം രണ്ട് കൊറിയകൾ സംയുക്തമായും 2032 ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2025ൽ മാത്രമെ ആര് ആതിഥ്യം വഹിക്കുമെന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം ആവുകയുള്ളൂ.

2020ൽ ടോക്കിയോയും, 2024 പാരീസും, 2028ൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസും ആകും ഒളിമ്പിക്സിനായി ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്. 2032 ഒളിമ്പിക്സ് നടത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് അവസരം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.

Advertisement