ഫോർമുല വൺ കലണ്ടറിൽ ഇടം നേടി വിയറ്റ്നാം ജിപിയും

ഫോർമുല വൺ കലണ്ടറിൽ ഇടം നേടി വിയറ്റ്നാം ജിപി. 2020. ലെ കലണ്ടറിലായിരിക്കും വിയറ്റ്നാമിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. 5.5 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആണിത്. ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ്യയിലെ നാലാം റെയിസ് ആണിത്. ലിബർട്ടി മീഡിയയുടെ ടേക്ക് ഓവറിനു ശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ സുപ്രധാന തീരുമാനമാണിത്.

കലണ്ടറിൽ മൊണാകോ, സിങ്കപ്പൂർ, അസർബൈജാൻ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിയറ്റ്നാമിലെ ഹാനോയ് വരുന്നത്. ഏപ്രിൽ 2020 ത്തിൽ ആയിരിക്കും വിയറ്റ്നാം ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്‌സിന്റെ ഉദ്‌ഘാടന മത്സരം. ഫോർമുല വൺ കലണ്ടറിൽ ഇടം നാലാം ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് വിയറ്റ്നാം. ജപ്പാൻ, ചൈന,സിംഗപ്പൂർ എന്നിവയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ.