സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ ഫെറാറി വിടും

സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ 2020 അവസാനത്തോടെ ഫെറാറി വിടുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഫെറാറിയുമായുള്ള കരാർ ചർച്ചകളിൽ ഉടക്കിയാണ് വെറ്റൽ ടീം വിടുന്നത്. 2015 മുതൽ ഫെറാറിയുടെ ഒന്നാം ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു വെറ്റൽ. കായിക രംഗത്ത് മികച്ച ഫലം ലഭിക്കണം എങ്കിൽ എല്ലാവരും തമ്മിൽ പൊരുത്തം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് താൻ കരാർ പുതുക്കാത്തത് എന്നും വെറ്റൽ പറഞ്ഞു.

ഫെറാറിക്ക് ഒപ്പം 14 റേസുകൾ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് വെറ്റൽ. പണം അല്ല കരാർ പുതുക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് 32കാരൻ പറഞ്ഞു. വെറ്റലിന് ആര് പകരക്കാരനാകും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തന്നെ ഈ വാർത്തയോടെ ഉയരാൻ തുടങ്ങും. മക്ലെരെൻ ഡ്രൈവറായ കാർലോസ് സൈൻസ് ആകും പകരക്കാരനായി എത്തുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന. നാലുതവണ എഫ് വൺ ലോക ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് വെറ്റലിന്റെ ഫെറാറിയിൽ നിന്നുള്ള വിടവാങ്ങൽ കായിക ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പ്രഖ്യാപനം സീസൺ അവസാനം മുമ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല