സൈൻസിന് പകരക്കാരൻ ആവാൻ മക്ലാരനിൽ റിക്കിയാർഡോ എത്തും

- Advertisement -

വെറ്റലിന് പകരക്കാരൻ ആയി കാർലോസ് സെൻസ് ഫെരാരിയിൽ പോകുന്നതോടെ മക്ലാരനിൽ സെൻസിന് പകരക്കാരൻ ആയി ഡാനിയേൽ റിക്കിയാർഡോ എത്തും. 2019 ൽ മക്ലാരനും ആയി കരാറിൽ എത്തും എന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച ഡ്രൈവർ ആണ് ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരൻ ആയ റിക്കിയാർഡോ. എന്നാൽ അന്ന് റെഡ് ബുള്ളിൽ നിന്നു റെനാൾട്ടിലേക്ക് ആണ് റിക്കിയാർഡോ പോയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മക്ലാരനു പിറകിൽ അഞ്ചാമത് ആയി ആണ് റെനാൾട്ട് സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

2021 മുതൽ മെഴ്‌സിഡസിന്റെ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ മക്ലാരൻ തീരുമാനിച്ചത് റിക്കിയാർഡോയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30 വയസ്സ് കാരൻ ആയ ഡാനിയേൽ റിക്കിയാർഡോയെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത് മക്ലാരനു വലിയ നേട്ടം ആണ്. മികച്ച ഡ്രൈവർ ആയ റിക്കിയാർഡോ റെഡ് ബുള്ളിൽ നിരവധി ഗ്രാന്റ് പ്രീ ജയങ്ങൾ നേടിയ ഡ്രൈവർ കൂടിയാണ്. നിലവിൽ തങ്ങളുടെ യുവ ഡ്രൈവർമാരിൽ ആരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ ആയ ഫെർണാണ്ടോ അലോൺസോ, സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ എന്നിവരിൽ ആരെയോ റെനാൾട്ട് റിക്കിയാർഡോക്ക് പകരക്കാരൻ ആക്കും എന്നാണ് സൂചന.

Advertisement