പോഗ്ബയുടെ യുവന്റസിലേക്കുള്ള നീക്കം ഉടൻ പൂർത്തിയാകും, നാലു വർഷത്തെ കരാർ ഒപ്പുവെക്കും

Img 20220521 130420

പോഗ്ബ ഉടൻ കരാർ ഒപ്പുവെക്കും എന്ന് സൂചനകൾ

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വിട്ട പോൾ പോഗ്ബ യുവന്റസുമായി ധാരണയിൽ എത്തുന്നു. പോഗ്ബയും യുവന്റസും തമ്മിൽ ധാരണ ആയതാകുന്നതായി ഫബ്രിസിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പോഗ്ബ നാലു വർഷത്തെ കരാർ യുവന്റസിൽ ഒപ്പുവെക്കും എന്നും അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പോഗ്ബയ്ക്ക് 8 മില്യൺ യൂറോ വേതനമായി നൽകാനും 2 മില്യൺ ബോണസ് ആയി നൽകാനും യുവന്റസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ കരാർ പോഗ്ബ ഉടൻ അംഗീകരിക്കും. ൽ പോഗ്ബക്ക് 10 മില്യൺ യൂറോ ആയിരുന്നു വാർഷിക വേതനമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്.

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും പി എസ് ജിയും പോഗ്ബക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനേക്കാൾ ചെറിയ വേതനം ആണ് യുവന്റസ് ഇപ്പോൾ പോഗ്ബക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും യുവന്റസിനായി കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോഗ്ബ ഈ കരാർ അംഗീകരിക്കുന്നത്. 29കാരനായ പോഗ്ബ 2012 മുതൽ 2016വരെ യുവന്റസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് പോഗ്ബ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോളറിൽ ഒന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് യുണൈറ്റഡിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ പോഗ്ബ ഫോം ഔട്ട് ആവുക ആയിരുന്നു. യുവന്റസിൽ പോഗ്ബ 8 കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.