ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും പോളിഷ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കി ഫോർച്യൂണ

- Advertisement -

ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും പോളിഷ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കി ബുണ്ടസ് ലീഗ ക്ലബായ ഫോർച്യൂണ ഡാസൽഡ്രോഫ്. ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ സാംപ്‌ടോറിയയിൽ നിന്നുമാണ് ഡേവിഡ് കോവ്നാക്കിയെ ഫോർച്യൂണ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. 21 കാരനായ പോളിഷ് താരത്തിനെ ലോണിൽ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഫോർച്യൂണ ഈ സീസണിന്റെ അവസാനം വാങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു ഒഫാറുകൾ നിരസിച്ചാണ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പറക്കുന്നത്. പോയന്റിന് വേണ്ടി നാല് മത്സരങ്ങളിൽ താരം ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലേക് പോസ്‌നനിൽ നിന്നും നാല് മില്യണിനാണ് താരം ഇറ്റലിയിൽ എത്തിയത്. സാംപ്‌ടോറിയക്ക് വേണ്ടി ഈ സീസണിൽ രണ്ടു ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റും ഈ സീസണിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Advertisement