ലകാസെറ്റ ആഴ്സണലിൽ നിന്ന് അകലുന്നു, ലിയോണോട് അടുക്കുന്നു

ഫ്രഞ്ച് ക്ലബായ ഒളിമ്പിക് ലിയോൺ ആഴ്സണൽ താരം ലകാസെറ്റയെ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കും എന്ന് ഫബ്രിസിയോ പറയുന്നു. ലകാസെറ്റയെ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫറിൽ ആകും ലിയോണിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആഴ്സണലിനോട് ലകാസെറ്റ താൻ ലിയോണിലേക്ക് പോകും എന്ന് അറിയിച്ചതായാണ് വിവരങ്ങൾ. ഒബാമയങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫറിൽ ആഴ്സണൽ വിട്ടിരുന്നു. ലകാസെറ്റെ കൂടെ പോകുന്നതോടെ ക്ലബ് തീർത്തും പുതിയ അറ്റാക്കിംഗ് താരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും.

2017ൽ ലിയോണിൽ നിന്ന് തന്നെയ് ആയിരുന്നു ലകാസെറ്റ ലണ്ടണിൽ എത്തിയത്. അന്ന് വലിയ തുക ആഴ്സണൽ താരത്തിനായി മുടക്കിയിരുന്നു. മികച്ച പ്രകടനം ആഴ്സണലിൽ നടത്തി എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു.