തിയാഗോ സിൽവ ഈ സീസണോടെ പി എസ് ജി വിടും

- Advertisement -

നീണ്ട കാലമായി പി എസ് ജിക്ക് ഒപ്പം ഉള്ള ബ്രസീലിയൻ സെന്റർ ബാക്ക് തിയാഗോ സിൽവ ഈ സീസണോടെ പി എസ് ജി വിടും. താരത്തിന്റെ കരാർ ഈ സീസണോടെ അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. സിൽവയ്ക്ക് പുതിയ കരാർ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പി എസ് ജിയുടെ തീരുമാനം. ഈ സീസണിൽ ബാക്കി ഉള്ള ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ കൂടെ കളിച്ചാൽ സിൽവയും പി എസ് ജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കും.

2012ൽ മിലാനിൽ നിന്നായിരുന്നു തിയാഗോ സിൽവ പി എസ് ജിയിൽ എത്തിയത്. എട്ടു സീസണുകളിൽ നിന്നായി ഏഴ് ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ താരം നേടി. നാലു ഫ്രഞ്ച് കപ്പുകളും പി എസ് ജിക്ക് ഒപ്പം സിൽവ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എവിടേക്കാകും താരം പോവുക എന്ന് വ്യക്തമല്ല. സിൽവ ബ്രസീലിലെ ക്ലബായ ഫ്ലുമിനെൻസിൽ ചെന്ന് അവിടെ വിരമിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

Advertisement