എടത്തനാട്ടുകരയിലും ടൗൺ എഫ് സി തൃക്കരിപ്പൂരിന് വിജയം

- Advertisement -

എടത്തനാട്ടുകര അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിലും ടൗൺ എഫ് സി തൃക്കരിപ്പൂരിന് വിജയം. തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ സീസണിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയമാണ്. എടത്തനാട്ടുകരയിലെ രണ്ടാം രാത്രിയിലെ മത്സരത്തിൽ ടൗൺ ടീം അരീക്കോടിനെയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ തോൽപ്പിച്ചത്. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു വിജയം. ടൗൺ ടീം അരീക്കോടിന്റെ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. നാളെ എടത്തനാട്ടുകരയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഉഷാ എഫ് സി തൃശ്ശൂർ സബാൻ കോട്ടക്കലിനെ നേരിടും.

Advertisement