“താൻ അർജന്റീന കോച്ച് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്ന് മെസ്സിയുടെ കളി കണ്ടേനെ”

ലയണൽ മെസ്സി എന്ന ഇതിഹാസ താരത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലൊയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് അർജന്റീന പരിശീലകൻ സ്കലോനി. തനിക്ക് മെസ്സിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമംഗങ്ങൾക്കും നല്ല സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനും നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനും ഇതുവരെ ആയിട്ടുണ്ട്. സ്കലോനി പറഞ്ഞു.

മെസ്സി 135655

നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ടീം ഏതായാലും നിങ്ങൾ ലിയോയെ ആസ്വദിക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ പരിശീലകനല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻ അവൻ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ടാകുമായിരുന്നു. സ്കലോനി പറഞ്ഞു.

അർജന്റീന പരിശീലകൻ ഇന്ന് ജമൈക്കയ്ക്ക് എതിരായ മത്സര ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.