സന്തോഷ് ട്രോഫി; സിക്കിമിന് വീണ്ടും തോൽവി

- Advertisement -

സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ സിക്കിമിന് രണ്ടാം പരാജയം . ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബി പോരാട്ടത്തിൽ ആസാമാണ് ആണ് സിക്കിമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഏകപക്ഷീയമായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ആസാമിന്റെ വിജയം. ആസാമിനായി മിലൻ, ബിഷ്ണു, സിരൺ ദീപ് എന്നിവരാണ് ഗോളുകൾ നേടിയത്. സിക്കിമിനായി സോനം ബൂട്ടിയ ആണ് ഗോൾ നേടിയത്. ആസാമിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം വിജയവും സിക്കിമിന്റെ രണ്ടാം തോൽവിയുമാണിത്.

Advertisement