വില്യം സാലിബ ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ച് ടീമിൽ

Wasim Akram

വരുന്ന സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഫ്രഞ്ച് ടീമിൽ ഇടം കണ്ടത്തി ആഴ്‌സണലിന്റെ യുവ പ്രതിരോധ താരം വില്യം സാലിബ. നിലവിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് മാഴ്സെയിൽ വായ്പ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ കളിക്കുന്ന സാലിബ പരിക്കേറ്റ ബെഞ്ചമിൻ പവാർഡിന് പകരമാണ് ടീമിൽ എത്തിയത്. ലീഗ് വണ്ണിൽ തുടരുന്ന മികവ് ആണ് സാലിബക്ക് ഫ്രഞ്ച് ടീമിൽ കരിയറിൽ ആദ്യമായി ഇടം നേടി നൽകിയത്.

പരിക്കിൽ ആണെങ്കിലും കരീം ബെൻസെമ ടീമിൽ ഇടം പിടിചിട്ടുണ്ട്. കിലിയൻ എമ്പപ്പെ, ഗ്രീസ്‌മാൻ, കോമാൻ, എങ്കുങ്കു, യെഡർ എന്നിവർ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചപ്പോൾ മധ്യനിരയിൽ പോഗ്ബ, കാന്റെ, റാബിയോറ്റ് എന്നിവർക്ക് ഒപ്പം യുവ മാഴ്സെ താരം ഗന്റൂസിയും ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചു. പ്രതിരോധത്തിൽ കിമ്പമ്പ, വരാൻ, ലൂകാസ് ഡീൻ, ഹെർണാണ്ടസ് എന്നിവരും ടീമിൽ ഉണ്ട്.