“ശരിയായ താരങ്ങളെ കൊണ്ടു വന്നാൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ മികച്ച ടീമാക്കി മാറ്റാൻ ആകും” – റാഗ്നിക്ക്

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ മികച്ച ടീമാക്കാൻ ആകും എന്ന് താൽക്കാലില പരിശീലകൻ റാഗ്നിക്. താൻ പുതിയ പരിശീലകൻ ടെൻ ഹാഗുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ മികച്ച ടീമാക്കി മാറ്റാൻ ആകും എന്നും റാഗ്നിക്ക് പറഞ്ഞു. റാഗ്നിക്ക് പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയാലും യുണൈറ്റഡിൽ കൺസൾട്ടന്റ് റോളിൽ തുടരും. ടെൻ ഹാഗിനൊപ്പം ടീമിനെ തിരിച്ച് പ്രതാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരാൻ റാഗ്നിക്കും ശ്രമിക്കും.

ശരിയാ താരങ്ങളെ, ഈ ക്ലബിന് കളിക്കാൻ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള താരങ്ങളെ കൊണ്ടു വന്നാൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ വലിയ ക്ലബാക്കി മാറ്റാൻ ആകും എന്ന് റാഗ്നിക്ക് പറഞ്ഞു. ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ അതിനായേക്കില്ല എന്നും രണ്ടോ മൂന്നോ വിൻഡോ കൊണ്ട് ആകും എന്നും റാഗ്നിക്ക് പറഞ്ഞു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്ലബിൽ കളിക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ള താരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും റാഗ്നിക്ക് പറഞ്ഞു.