ടോട്ടൻഹാമിന് ഇന്ന് ലണ്ടൻ ഡർബി

പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലണ്ടൻ ടീമുകളായ സ്പർസും വെസ്റ്റ് ഹാം യൂണൈറ്റഡും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ. വെസ്റ്റ് ഹാമിന്റെ സ്റ്റേഡിയമായ ലണ്ടൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7.30 നാണ് മത്സരം കിക്കോഫ്.

ബ്രയ്റ്റനോട് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങിയാണ് വെസ്റ്റ് ഹാം എത്തുന്നത്. സ്പർസിനെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള ഹാമ്മേഴ്‌സ് അത് തുടരാനാകും ശ്രമിക്കുക. വെസ്റ്റ് ഹാം നിരയിലേക്ക് അസുഖം മാറി ഹെർണാണ്ടസ് തിരിച്ചെത്തും. പക്ഷെ മൂസാകു കളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. സ്പർസ് നിരയിൽ മൂസ ദമ്പലെ, ക്രിസ്ത്യൻ എറിക്സൻ എന്നിവർ തിരിച്ചെത്തും. ഡാനി റോസ്, വേർതൊഗൻ എന്നിവർ പുറത്തിരിക്കും.