പ്രീമിയർ ലീഗ് 2020-21 യൂറോപ്യൻ യോഗ്യതയും റിലഗേഷനും

20210524 005709
- Advertisement -

പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്നലെയാണ് സീസൺ അവസാനിച്ചത് എങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ കിരീടം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കാണ് എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ടോപ് 4നായുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രധാനം. സീസണിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതകളും മറ്റു യൂറോപ്യൻ യോഗ്യതകളും ഒപ്പം റിലഗേഷനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ;

𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀:
Man City

𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲:
Man City
Man Utd
Liverpool
Chelsea

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲:
Leicester
West Ham

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲:
Spurs

𝗥𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻:
Fulham
WBA
Sheff Utd

Advertisement