ലെസ്റ്റർ താരം സീസൺ അവസാനത്തോടെ ക്ലബ്ബ് വിടും

- Advertisement -

ലെസ്റ്റർ സിറ്റി സ്‌ട്രൈക്കർ ഷിൻജി ഒകസാക്കി ഈ സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഫോക്‌സസിനോട് വിട പറയും. 33 വയസുകാരനായ താരം ലെസ്റ്റർ കിരീടം നേടിയ 2015/2016 സീസണിൽ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു. പരിശീലകൻ ബ്രെണ്ടൻ റോഡ്‌ജെഴ്‌സുമായി സംസാരിച്ചസ് ശേഷമാണ് വെറ്ററൻ സ്‌ട്രൈക്കർ ക്ലബ്ബ് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ സീസൺ അവസാനത്തോടെ താരത്തിന്റെ ലെസ്റ്റർ കരാർ അവസാനിക്കും.

ലെസ്റ്റർ കിരീടം നേടിയ സീസണിൽ 30 മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച താരമാണ് ഒകസാക്കി. പക്ഷെ പിന്നീട് ടീമിൽ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. എന്നും വാർഡിക് പിന്നിലായിരുന്നു സ്‌ട്രൈക്കറായ താരത്തിന് സ്ഥാനം. ക്രിസ്ത്യൻ ഫൂച്സ്, ഡാനി സിംസൻ എന്നിവരുടെയും കരാർ ഈ സീസണിൽ അവസാനികുമെങ്കിലും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ലെസ്റ്റർ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

Advertisement