ട്രാൻസ്ഫർ വിപണിയിൽ എങ്ങും ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ, ബ്രൈറ്റന്റെ മികച്ച പ്രതിരോധ താരത്തെയും സ്വന്തമാക്കി

സൗദി അറേബ്യയുടെ കിരീട അവകാശി ക്ലബ് ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിന്നു തരം താഴ്ത്തൽ ഒഴിവാക്കാൻ ട്രാൻസ്ഫർ വിപണിയിൽ പൈസ വാരി എറിഞ്ഞു ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡ്. പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം ആയി ബ്രൈറ്റനിൽ നിന്നു അവരുടെ മികച്ച പ്രതിരോധ താരം ഡാൻ ബേർണിനെയാണ് ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ നിലവിൽ ടീമിൽ എത്തിച്ചത്.

ഏതാണ്ട് 15 മില്യൺ യൂറോക്ക് ആയിരിക്കും സെന്റർ ബാക്ക് ആയും ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയും കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള താരത്തെ ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഹെഡറുകളിലും മികവ് പുലർത്തുന്ന ഡാൻ ബേർൺ കടുത്ത ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡ് ആരാധകൻ കൂടിയാണ്, ക്ലബിന്റെ സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ കൂടിയായ താരത്തിന് ക്ലബിനെ തരം താഴ്ത്തലിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ ആവുമോ എന്നു കണ്ടറിയണം