നെയ്മർ ഇത്രയും വെറുപ്പ് അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ? പോഡ്കാസ്റ്റ് വീഡിയോ

- Advertisement -

ഫാൻപോർട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്കും ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചു നോക്കുകയാണ്. ആദ്യ എപിസോഡ് : “നെയ്മർ ഇത്രയും വെറുപ്പ് അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ” . പി എസ് ജിയിൽ നെയ്മർ നേരിടുന്ന വെറുപ്പ് ശരിക്കും അർഹിക്കുന്നതാണോ എന്ന ചർച്ചയാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ നടത്തുന്നത്.

വീഡിയോ ലിങ്ക്

Advertisement