നുയറിന് പകരം ടെർ സ്റ്റെഗൻ ജർമ്മനിയുടെ ഗോൾകീപ്പർ

1425508203.0

നേഷൻസ് ലീഗിൽ ടെർ സ്റ്റെഗൻ ജർമ്മൻ ടീമിന്റെ ഗോൾകീപ്പറാകും. ജർമ്മൻ പരിശീലകനായ ഹാൻസി ഫ്ലിക്കാണ് നുയറിന് പകരം ടെർ സ്റ്റെഗൻ കളിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിതനായ മാനുവൽ നുയറിന് പകരക്കാരനായാണ് ടെർ സ്റ്റെഗൻ ഫസ്റ്റ് ടീമിലെത്തിയത്.

Img 20220102 143747
Credit: Twitter

നേഷൻസ് ലീഗിൽ ജർമ്മനിക്ക് ഹങ്കറിയും ഇംഗ്ലണ്ടുമാണ് എതിരാളികൾ. കോവിഡ് ബാധിതനായ നുയറിന് പകരം ഹോഫൻഹെയിമിന്റെ ഒലിവർ ബോമാനെ ടീമിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ടെർ സ്റ്റെഗനായിരിക്കും ജർമ്മനിയുടെ വലകാക്കുന്നത്. ലാ ലീഗയിൽ ബാഴ്സലോണക്ക് വേണ്ടി മികച്ച ഫോമിലാണ് ടെർ സ്റ്റെഗൻ.