അമേരിക്കൻ ലീഗിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് നെയ്മർ

Newsroom

Neymar

കരിയറിൽ ഒരു സീസൺ എങ്കിലും എം എൽ എസിൽ കളിക്കണം എന്ന് തനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ബ്രസീൽ താരം നെയ്മർ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ലീഗ് ആണ് അമേരിക്കയിലേത് എന്ന് നെയ്മർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പി എസ് ജിയിൽ ഉള്ള താരം വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൽ എൽ എസിൽ കളിക്കാൻ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സീസൺ എങ്കിലും കളിക്കണം എന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്.

താൻ എം എൽ എസിൽ കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് പ്രധാന കാരണം ആ ലീഗിന് നീളം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തനിക്ക് മൂന്ന് മാസം വെക്കേഷൻ ലഭിക്കും എന്നും അത് തന്റെ കരിയർ കുറച്ച് നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നും നെയ്മർ പറഞ്ഞു.