മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം മൈക്കിൾ കാരിക്ക് പരിശീലകനായി തിരികെയെത്തി

20221025 003218

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ താൽക്കാലിക പരിശീലകനായി മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്കിൾ കാരിക്ക് പരിശീലകനായി തിരികെയെത്തി. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ക്ലബായ മിഡിൽസ്ബ്രോ ആണ് കാരിക്കിനെ പരിശീലകനായി എത്തിക്കുന്നത്. മുഖ്യ പരിശീലകനായി കാരിക്കിന്റെ ആദ്യ ചുമതലയാകും. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം കാരിക്ക് യുണൈറ്റഡിൽ തന്നെ സഹപരിശീലകനായി തുടരുകയായിരുന്നു.

കാരിക്ക് 003217

ഒലെ ഗണ്ണാാർ സോൾഷ്യറിന് കീഴിൽ കാരിക്ക് സഹപരിശീലകനായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒലെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പ കാരിക്ക് യുണൈറ്റഡിൽ താൽക്കാലിക പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. 12 വർഷത്തിൽ അധികം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിൽ കാരിക്ക് കളിക്കാരനായി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനൊപ്പം 17 കിരീടങ്ങൾ കാരിക്ക് നേടിയിരുന്നു.