യുവ സ്ട്രൈക്കർ പാർഥിബ് ഗൊഗോയ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ

ആസാം സ്വദേശി ആയ യുവ സ്ട്രൈക്കർ പാർഥിബ് ഗൊഗോയിയെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്വന്തമാക്കി. 19കാരനായ പാർഥിബ് അവസാന മൂന്ന് സീസണുകളായി ഐലീഗിൽ ഇന്ത്യൻ ആരോസിന് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 20 ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഈ യുവതാരം. പാർഥിബിന്റെ ജേഷ്ഠൻ പ്രഖ്യാൻ ഗൊഗോയിയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൽ ആണ് കളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ സാഫ് അണ്ടർ 20 കപ്പ് നേടുമ്പോൾ പാർഥിബ് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Img 20220920 012321