“കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്”- ജംഷദ്പൂർ കോച്ച്

20220311 022011

ഇന്ന് ഐ എസ് എല്ലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജംഷദ്പൂർ എഫ് സിയെ നേരിടാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ന് ജംഷദ്പൂർ പരിശീലകൻ ഓവൻ കോയ്ല് പറഞ്ഞു.

“ലീഗിലെ ടീമുകളുടെ നിലവാരം എല്ലാവർക്കും കാണാനാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, മികച്ച നാല് ടീമുകൾ തന്നെ ആണ് ആദ്യ നാലിൽ ഇത്തവണ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.” ഓവൻ കോയ്ല് പറഞ്ഞു. “വർഷം മുഴുവനും ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് മത്സരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്തും സംഭവിക്കാം. അതിനാൽ എതിരാളികളുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു” ഒവൻ കോയ്ല് പറഞ്ഞു

“കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി ഒരു മികച്ച ടീമാണ്. ഈ സീസണിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ രണ്ടുതവണ നേരിട്ടു, പ്രീ-സീസണിലും ഞങ്ങൾ അവരെ രണ്ടുതവണ നേരിട്ടു. ഇവാൻ വുകോമാനോവിചിനെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ഒരു മികച്ച ബന്ധമുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച പരിശീലകനാണ്” ഓവൻ കോയ്ല് പറഞ്ഞു.