പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തം, ഇന്നത്തെ ഐ എസ് എൽ മത്സരം മാറ്റിയേക്കും

- Advertisement -

പൗരത്വബിൽ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ഇന്നത്തെ ഐ എസ് എൽ മത്സരം മാറ്റിയേക്കും. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡും ചെന്നൈയിനും തമ്മിൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം നടക്കേണ്ടത്. ആസാമിൽ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധനാജ്ഞ ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മത്സരം മാറ്റുന്നത് ആലോചിക്കും എന്ന് ഐ എസ് എൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മത്സരം മാറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും കളിക്കാരുടെയും കളി കാണാൻ വരുന്നവരുടെയും സുരക്ഷ പരിഗണിച്ച് മാത്രമെ മത്സരം നടക്കുന്നതിന് കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകു എന്ന് ഐ എസ് ൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Advertisement