ലെസ്കോവിചും ഖാബ്രയും ടീമിൽ തിരികെയെത്തി

20220219 184403

ഐ എസ് എൽ സീസണീലെ പതിനാറാം മത്സരത്തിനായി ഇറങ്ങുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മോഹൻ ബഗാന് എതിരായ ആദ്യ ഇലവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് എതിരായ വിജയത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ മാറിയ ഖാബ്ര ലെസ്കോവിച് എന്നിവർ തിരികെ എത്തി. സന്ദീപ് ഡിഫൻസിൽ ഉണ്ട്. നിശു ഇന്ന് ടീമിലേ ഇല്ല.ലൂണ ആണ് ഇന്നും ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ.
20220219 184356

Kerala Blasters; Gill, Sandeep, Bijoy, Leskovic, Khabra, Jeakson, Puitea, Sahal, Luna, Diaz, Vasques