“സൂപ്പർ ലീഗ് തുടങ്ങിയവർ അതിനുള്ള പരിണിത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും” ഫിഫ പ്രസിഡന്റ്

Newsroom

Download the Fanport app now!
Appstore Badge
Google Play Badge 1

യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് എന്ന ആശയത്തിന് ഫിഫയും എതിരാണ് എന്ന് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ഇൻഫന്റീനോ. സൂപ്പർ ലീഗ് തുടങ്ങിയത് ഫിഫയുടെ ചട്ടങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്നും ഫിഫ സൂപ്പർ ലീഗിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്നും ഇൻഫന്റീനോ പറഞ്ഞു. ഇത് ആരംഭിച്ചവർ ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അവർ തുടങ്ങിയതിന് അവർ മാത്രമാണ് ഉത്തരാവാദികൾ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ മാത്രം കളിക്കാം എന്നും രണ്ടു സ്ഥലത്തും നിൽക്കുന്നത് നടപ്പാകില്ല എന്നും ഇൻഫന്റീനോ പറഞ്ഞു. ഇവർ ഒരു അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കടയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നും ഇത് ലീഗുകളെയും മറ്റു ടൂർണമെന്റുകളുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കും എന്നും ഇൻഫന്റീനോ പറഞ്ഞു. ചെറിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനു വേണ്ടി ഇവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.