യൂറോപ്പ ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം; ആയാക്സിന് ബ്രൈറ്റണിന്റെയും മാഴ്സെയുടെയും വെല്ലുവിളി

Nihal Basheer

20230901 211231
Download the Fanport app now!
Appstore Badge
Google Play Badge 1

യൂറോപ്പ ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിന്റെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്ലാമർ പോരാട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കി ഗ്രൂപ്പ് ബി. തങ്ങളുടെ ആദ്യ യുറോപ്യൻ പോരാട്ടത്തിന് എത്തുന്ന ബ്രൈറ്റണിന്, മുൻ യുറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ അയാക്സ്, ഒളിമ്പിക് മാഴ്സെ എന്നിവരെ കൂടാതെ എഈകെ ആഥെൻസിനും ഒപ്പമാണ് സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കെൽപ്പുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. കോൺഫറൻസ് ലീഗ്‌ ചാമ്പ്യന്മാരായ വെസ്റ്റ്ഹമിനൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഒളിമ്പിയാകോസ്, ഫ്രീബർഗ് എന്നിവരുണ്ട്. ലിവർപൂളിന് താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണ്.
20230901 211459
ലെവർകൂസൻ, റോമ എന്നിവർക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ വെല്ലുവിളി ഉയരാൻ സാധ്യതയില്ല. മുൻ ചാംപ്യന്മാരായ വിയ്യാറയലിന് റെന്നെ, മക്കബി ഹൈഫ, പനതിനയ്കോസ് എന്നിവരെ നേരിടണം. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ അറ്റലാന്റക്കൊപ്പം സ്പോർട്ടിങ്ങും ഉൾപ്പെട്ടു. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ റേഞ്ചേഴ്‌സ്, റയൽ ബെറ്റിസ് എന്നിവർ മുഖാ മുഖം വരും.

യൂറോപ്പ ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ്;

ഗ്രൂപ്പ് എ: വെസ്റ്റ്ഹാം, ഒളിമ്പിയാകോസ്, ഫ്രീബർഗ്, ബക്കാ ടോപ്പോലാ
ഗ്രൂപ്പ് ബി: അയാക്സ്, ഒളിമ്പിക് മാഴ്‌സെ, ബ്രൈറ്റൺ, എഈകെ ആഥെൻസ്
ഗ്രൂപ്പ് സി: റേഞ്ചേഴ്‌സ്, റയൽ ബെറ്റിസ്, സ്പർടാ പ്രാഗ്, അരിസ് ലിമാസോൾ
ഗ്രൂപ്പ് ഡി: അറ്റലാന്റ, സ്പോർട്ടിങ്, സ്റ്റം ഗ്രാസ്, റോക്കോ ചെസ്ടോകൊവ
ഗ്രൂപ്പ് ഈ: ലിവർപൂൾ, ലിൻസർ അത്ലറ്റിക്, യൂണിയൻ എസ്ജി, ടോളൂസെ,
ഗ്രൂപ്പ് എഫ്: വിയ്യാറയൽ, റെന്നെ, മക്കബി ഹൈഫ, പനതിനായ്കോസ്
ഗ്രൂപ്പ് ജി: എഎസ് റോമാ, സ്ലാവിയ പ്രാഗ്, ഷെരീഫ് റ്റിരാസ്പോൾ, സെർവെറ്റ്
ഗ്രൂപ്പ് എച്: ബയേർ ലെവർകൂസൻ, ക്വാരാബാഗ്, മോൽദെ, ഹാഖൻ