“പി എസ് ജിക്ക് എതിരെ ഇറങ്ങാൻ തന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യും” – ബെൻസീമ

ഇന്ന് പി എസ് ജിക്ക് എതിരെ കളിക്കാൻ ആയി തന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് റയൽ മാഡ്രിഡ് സ്ട്രൈക്കർ ബെൻസീമ. പരിക്ക് കാരണം റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ബെൻസീമ കളിച്ചിരുന്നില്ല.

“എനിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല” ബെൻസീമ പറയുന്നും

“ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാഡ്രിഡിൽ തന്നെ തുടരുമായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇനി പരിക്കേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പരിശീലനത്തിൽ ഞാൻ കാണും. ഏറ്റവും പ്രധാനം 100 ശതമാനം കൊടുക്കാൻ ആവുക എന്നതായിരിക്കും. മാനസികമായി ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ശാരീരികമായി കൂടെ തയ്യാറാണൊ എന്നതാണ് കാര്യം” ബെൻസീമ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ കളിക്കുക ആണെങ്കിൽ തന്റെ എല്ലാം ഞാൻ ടീമിനായി നൽകും എന്നും ബെൻസീമ പറഞ്ഞു.