പിറന്നാൾ ഗോളുമായി ആഘോഷിച് പുലിസിച്, ഡോർട്മുണ്ടിന് ജയം

- Advertisement -

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജയമില്ലാണ്ട് മടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതിയ ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ടിന്റെ രക്ഷകനായി പുലിസിച് എത്തി. ഇന്ന് നടന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ക്ലബു ബ്രുഗെയെ ഏകഗോളിനാണ് ഡോർട്മുണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആ ഏക ഗോൾ പിറന്നത് കളി അവസാനിക്കാൻ അഞ്ചു മിനുട്ട് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ആയിരുന്നു.

അമേരിക്കൻ യുവതാരം പുലിസിചിന്റെ ബൂട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ഗോൾ പിറന്നത്. താരത്തിന്റെ ഇരുപതാം ജന്മദിനം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന്‌. ബുണ്ടസ് ലീഗ താരങ്ങൾ ജന്മദിന നാളിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഗോൾ നേടുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ്. മുമ്പ് 1996ൽ സ്റ്റീഫൻ റുയിറ്റർ ആണ് പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പുലിസിചിന്റെ ഡോർട്മുണ്ടിനായുള്ള നൂറാം മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

Advertisement