ബയേൺ മ്യൂണിച്ച് പുതിയ എവേ ജേഴ്സി പുറത്തിറക്കി

Img 20210520 162421
- Advertisement -

ജർമ്മൻ ചാമ്പ്യൻസായ ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് അടുത്ത സീസണായുള്ള എവേ കിറ്റ് ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി. അഡിഡാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പുതിയ ജേഴ്സി ഇന്ന് മുതൽ ആരാധകർ ഓൺലൈനായി വാങ്ങാനും പറ്റും. കറുപ്പും ഗോൾഡും നിറത്തിലുള്ള ജേഴ്സി ആണ് എവേ ജേഴ്സി ആക്കി അഡിഡാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബയേൺ അവരുടെ പുതിയ ഹോം ജേഴ്സിയും പുറത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബുണ്ടസ് ലീഗ കിരീടം ഉറപ്പിച്ച ബയേൺ ഇനി അടുത്ത സീസണായുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.

20210520 16185720210520 16185920210520 16191020210520 16191820210520 16192220210520 16192020210520 16194520210520 16195320210520 161955

Advertisement