എ എഫ് സി കപ്പ്, മിനേർവയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം

- Advertisement -

എ എഫ് സി കപ്പിൽ മിനേർവ പഞ്ചാബ് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം. ഹോം ഗ്രൗണ്ടായി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ കപ്പ് നടക്കുന്ന കലിംഗ ൽ ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഓഡീഷ ഗവൺമെന്റ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ മിനേർവ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തന്നെ പെട്ടിരുന്നു‌. ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ശരിയായില്ല എങ്കിൽ ക്ലബ് അടച്ചു പൂട്ടുമെന്ന് മിനേർവ ഉടമ രഞ്ജിത്ത് ബജാ ഭീഷണി മുഴക്കികയും ചെയ്തിരുന്നു. നീണ്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും അപേക്ഷകൾക്കും ഒടുവിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആദ്യ മത്സരത്തിന് അനുവദിക്കാൻ ഒഡീഷ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക പരിഹാരമായി.

എ എഫ് സി കപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരം ഒഡീഷയിൽ കളിച്ച് ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ വേറെ വേദി കണ്ടെത്താൻ ആണ് മിനേർവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. ഗോവയിലെ ഫതോർഡ സ്റ്റേഡിയം ആകും പിന്നീട് മിനേർവയുടെ ഹോം മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യം വഹിക്കുക. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ധാരണയിൽ ആയതാണ് സൂചന. ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ശരിയായില്ല എങ്കിൽ മിനേർവയെ എ എഫ് സി കപ്പിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നത് പോലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായേനെ.

Advertisement