അരിമ്പ്ര ബാപ്പു മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബോൾ ഡിസംബറിൽ

- Advertisement -

അരിമ്പ്ര ജി.വി.എച്ച്.എസ് സ്കൂൾ പി.ടി.എ യുടെയും അരിമ്പ്ര സ്പോർട്സ് ലവേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെയും, മിഷൻ സോക്കർ അക്കാദമിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡിസംബർ മൂന്നും നാലും വാരങ്ങളിലായി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളെയും കോളേജുകളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് സീനിയർ ടൂർണ്ണമെന്റും പ്രമുഖ അക്കാദമികളെയും സ്കൂളുകളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ജൂനിയർ (U-17) ടൂർണ്ണമെന്റും സംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഇലവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റുകളിലെ ജേതാക്കൾക്ക് യഥാക്രമം അരിമ്പ്ര ബാപ്പു – മനങ്ങറ്റ കുഞ്ഞാലി മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫികളും കലന്തൻ ചെറിയാപ്പു – പൂക്കോടൻ നാസർ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫികളും സമ്മാനിയ്ക്കും.

ജൂനിയർ (U-17) ടൂർണ്ണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളിൽ 01-01-2002 നും അതിന് ശേഷവും ജനിച്ച കളിക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. സീനിയർ ടൂർണ്ണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളിലെ കളിക്കാർക്ക് പ്രായ പരിധിയില്ല. ഇരു ടൂർണ്ണമെന്റുകളിലും പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള അക്കാദമി – സ്കൂൾ,ക്ലബ്ബ് – കോളേജ് ടീമുകൾ വാട്സാപ്പ് വഴി 9539814015 എന്ന നമ്പറിൽ നവംബർ 15 ന് മുൻപായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അരിമ്പ്ര ബാപ്പു
കലന്തൻ ചെറിയാപ്പു
കുഞ്ഞാലി മനങ്ങറ്റ
നാസർ പൂക്കോടൻ
Advertisement